czwartek, 20 listopada 2014

Polisolokata, czyli finansowa pułapka

Polisolokata to potoczna nazwa umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Okazuje się jednak, że ten produkt, będący jedną z form bezpiecznej lokaty, jest obarczony dużym ryzykiem. Dużym to mało powiedziane. Polisolokaty polisolokaty.info.pl są obarczone ogromnym ryzykiem, gdyż opłata likwidacyjna pobierana przy rezygnacji z tego trefnego "produktu finansowego" potrafi wynosić nawet 100 procent zainwestowanej kwoty. Pomoc w odzyskiwaniu utraconych w ten sposób pieniędzy niosą kancelarie odszkodowawcze, które ostatnio specjalizują się w działaniach prawnych umożliwiających zwrot opłaty likwidacyjnej klientowi. Działania te są coraz skuteczniejsze dzięki sądom, które widząc jawny rozbój w biały dzień każą firmom ubezpieczeniowym zwracać pieniądze poszkodowanym w tym procederze klientom.